[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : แบบฝึกทักษะภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย

เจ้าของผลงาน : รุ่งทิพย์ สุยะเหล็ก
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 153    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
แบบฝึกทักษะภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีจิตสานึก มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
     แบบฝึกทักษะภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดทาขึ้น มีจานวน 6 เล่ม เอกสารเล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เรื่อง “ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ” นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง ปัญหาสาคัญของภาคเหนือ และแนวทางการแก้ไขปัญหานวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แบบฝึกทักษะภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย 21/มิ.ย./2561
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 15/ส.ค./2560
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ English Reading Skill Exercises สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30/มิ.ย./2560
      แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 23/มิ.ย./2560
      แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 23/มิ.ย./2560


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 โทร 053-691107
webmaster นายทิวา สุภาษี เมล์ alenthelong9@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5