[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 แบบฝึกทักษะภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย( อ่าน : 260 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ รุ่งทิพย์ สุยะเหล็ก
21/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง หลักภาษาน่ารู้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 268 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อรพิณ สนธิกุล
17/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน( อ่าน : 302 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายผดุงศักดิ์ เงินใส
15/ส.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ English Reading Skill Exercises สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 334 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพรวิภา กันธิยะ
30/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 303 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสมลักษณ์ เลิศตระกูล
23/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 298 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางดุษฎี กันธิยะ
23/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารการเงิน ของผู้ประกอบธุรกิจ วิชางานธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 324 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางกาญจนา เตชะสร
23/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 เรื่อง : ชุดฝึกทักษะ เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดย นายยอดทรัพย์ กันธิยะ( อ่าน : 297 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายยอดทรัพย์ กันธิยะ
13/ม.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่5 เรื่องลำดับและอนุกรม( อ่าน : 335 / ดาวน์โหลด : 854 ) เจ้าของ นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ
13/ธ.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
10 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน( อ่าน : 407 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบำรุง อมรอาจหาญ
14/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อ.เมือง จ.แพร่ ( อ่าน : 493 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายปารมี มธุรส
4/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 Topic&Main idea ( อ่าน : 8304 / ดาวน์โหลด : 367 ) เจ้าของ นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ
27/ส.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
13 การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม( อ่าน : 531 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นริศ ประธรรมสาร
29/มิ.ย./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 196023 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
24/ก.พ./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 โทร 053-691107
webmaster นายทิวา สุภาษี เมล์ alenthelong9@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5