[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางแก้วตา อาณาจักร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางนุชจรี อานัย
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพิณ สนธิกุล
ครู คศ.3
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นายปิยวัฒน์ คำฟูบุตรกุลพัทธ์
ครู คศ.2
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ชัยปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวอัจฉะริยา คำจิ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : บุคลากรโรงเรียน
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : วิทยากร
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 โทร 053-691107
webmaster นายทิวา สุภาษี เมล์ alenthelong9@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5