[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 

  

ชื่อ : นายชุมพล พุทธสาร
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส.3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอำพน กาญจนานุช
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยโทสันติภาพ ไหวดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางแสงเฮือน อุตรา
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเซาะนาง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอรรถสิทธิ์ เอกสิงห์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสรวิศ สุวรรณบุษย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนวิชาเกษตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประเวช คำสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก : ประธาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระครูอนุศาสตน์โกศล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรพล สุราใหม่
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : บาทหลวงประพาส สายธารวนาสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางผ่องศรี พวงวิไล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวุฒิ ริยะนา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายโสภณ ประกอบไวทยกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมจิต สุวรรณบุษย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอาภัย นุชจิโน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนันต์ โก่งสายเงิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฐชัย ส่าเหล่ทู
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวแสงจันทร์ ไชยนา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปรีชา พลศรี
ตำแหน่ง : คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : บุคลากรโรงเรียน
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : วิทยากร
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 โทร 053-691107
webmaster นายทิวา สุภาษี เมล์ alenthelong9@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5