[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาอุตสาหกรรม
โดย : admin
เข้าชม : 9482
พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

      ด้วยโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน เขต ๓๔  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้
          ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑ อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ๘,๐๐๐บาท (-แปดพันบาทถ้วน-)
              - สาขาวิชาอุตสาหกรรม                  จำนวน ๑ อัตรา
         
         
          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
          ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          ๒.๒เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้      พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา
          ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
          ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช        
 
๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ                     อาคารผึ้งหลวง โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่วันที่  ๒๘ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดูเอกสารแนบท้าย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 10/ก.ค./2563
      ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนขุนยวมวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน -22 มิถุนายน 2563 17/มิ.ย./2563
      เผยแพร่ผลงานวิชาการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาระวิชาภาษาต่างประเทศ ( วิชาภาษาอังกฤษ ) ของนายจตุพร ภูมิพิงค์ โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 17/มิ.ย./2563
      ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 27/พ.ค./2563
      ระบบลงทะเบียนออนไลน์ สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2563 2/พ.ค./2563


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 โทร 053-691107
webmaster นายทิวา สุภาษี เมล์ alenthelong9@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5